Najnovšie články

Vzhľadom na dramatickú situáciu s rúškami na Slovensku, sme sa rozhodli našou malou snahou prispieť k zvýšenej istote a ochrane slovenských rodín tým, že ako firma venujúca sa predajo...

21-03-2020

Dovoľujeme si Vám predstaviť najhorúcejšiu novinku z rady produktov IzoRoof pod označením MB biely.

...
09-03-2020

Katalóg produktov radu  IzoRoof určených na vzduchotesné prevedenie parozábrany podľa DIN 4108-7 a vetrotesné prevedenie strešných a fasádnych fólií.

...
06-02-2020

Spustenie jarnej akcie na najpopulárnejšie produkty vzduchotesného pripojenia budov.

...
05-04-2019

PRODUKTY NA VZDUCHOTESNÉ PRIPOJENIE PAROZÁBRANY PODĽA DIN 4108-7

Napísal: Jozef Vereš Publikované v: Pasívne domy Vytvorené: 2016-12-20 Zobrazené: 7731 Komentár: 0

Parozábrany :

REWAXX VAPOSTOP SD100 –  130 µm hrubá LDPE parozábrana s SD hodnotou min. 100. Rozmer fólie je 2,0 x 50m, teda 100m2 v balíku, parozábrana je samozrejme predzložená v návine, takže jej šírka pri expedícii je do 1,2m. Pre svoje rozmery je veľmi vhodná na použitie pri stropoch jednopodlažných rodinných domov (RD typu bungalow ), kde šírka 2m znižuje počet prelepených spojov, teda spotrebu tesniacich pások, má dostatočnú odolnosť voči pretrhnutiu ( pozdĺžne 165 N a priečne 100 N na 50mm ), veľmi dobrú ohybnosť a manipulovateľnosť. 

 

IzoFoil ALU -  Je podstrešná parotesná fólia zložená z dvoch vrstiev polyetylénu (z toho jedna je metalizovaná hliníkom) medzi ktorými je nakašírovaná pretkávaná PP ( polypropylénová ) mriežka.  Tento druh parozábrany má SD hodnotu cca 40 a má rozmer 1,5m x 50m, teda 75m2 v balíku. Svojou šírkou je vhodná najmä na utesnenie šikmých striech v podkrovných priestoroch zo strany interiéru.  IzoFoil ALU – metalizovaná parozábrana sa dodáva v nasledovných gramážach : 90, 110, 140 a 170g/m2. Výhodou pretkávaných parozábran je ich veľká odolnosť voči šíreniu roztrhnutia v prípade nečakanej perforácie.
 
Pásky na vzduchotesné pripojenie parozábran :  
 Na bezspinkové uchytenie parozábrany  o konštrukciu krovu, alebo na kovové SDK profily je určená obojstranná páska IzoRoof DS, ktorá sa dodáva v štandardných šírkach 19,38 a 50mm, na požiadanie je však možné dodať aj šírky 25 a 60mm. Na hladko upravené povrchy drevených trámov je postačujúca šírka 19mm, páska sa hneď pri odvíjaní riadne pritlačí na trámy po celej dĺžke, krycia fólia sa dáva dolu až tesne pred samotným fixovaním fólie, tá sa vtlačí do pásky a poriadne sa pritlačí o trám. Sila pritlačenia je úmerná sile lepenia, spoj dosahuje svoje najvyššie pevnosti po cca 12 hodinách. Táto páska sa používa tiež na podlepenie presahov parozábran, pričom sa tým výrazne uľahčí samotné následné prelepovanie presahov pomocou IzoRoof FL.
Na vzduchotesné prelepenie presahov parozábran  je najvhodnejšie použiť pásku IzoRoof FL zelený rozmeru 60mm x 25 metrov, alebo 50mm x 25 metrov, alebo zosilnenú papierovú pásku IzoRoof P žltý rozmeru 60mm x 40m, alebo 50mm x 40m. Oba typy pásky je možné tiež používať na vzduchotesné prelepovanie spojov OSB dosiek, ak je nimi napr. vytváraná vzduchotesná rovina stropov jednopodlažných budov. Pritom zelenú pásku IzoRoof FL tvorí flexibilný PE nosič zosilnený PES vláknom, lepený spoj je pružnejší, preto vhodnejší na prelepenie nielen parozábran, t.j. na oboch stranách rovnakých druhov materiálov, ale aj na prelepenie dvoch rozličných typov podkladov ( napr. polypropylén-polyetylén, polyetylén-drevo, polyetylén-minerálny podklad stien a pod. – v praxi ide napr. o pripojenia strešných okien a parozábranu, parozábranu a drevený trám a pod. ). Žltá páska IzoRoof P je vhodná iba na prelepovanie dvoch rovnakých materiálov ( parozábrana-parozábrana, OSB – OSB a pod. ). Jej výhodou je zase trhateľnosť pásky v rukách, ako aj väčšia metráž v návine, preto je veľmi vhodná pri výstavbách montovaných domov, kde je treba veľmi veľa prelepovania -  zrýchlenie práce.

 

Na vzduchotesné  pripojenie kruhových, alebo hranatých prienikov parozábran   ( odpadné rúry, chráničky, vetracie vedenia a pod. ) je veľmi vhodné použiť butylovú Manžetovú pásku rozmeru 60mm x 5 m s rozťažiteľným nosičom v pozdĺžnom smere. Páska má delený krycí papier a je v pozdĺžnom smere ľahko zložiteľná na zhruba polovicu svojej šírky, čo výrazne uľahčuje jej aplikáciu. Utesnenie prieniku sa tak stane hračkou : Zmeriate si obvod utesňovaného prieniku a odstrihnete potrebnú dĺžku pásky s cca 4 cm rezervou navyše. Potom pásku po dĺžke zložíte na polovicu tak, že kryciu fóliu budete mať navrchu ( to znamená, že krepový nosič pôjde smerom dovnútra ). Potom odstránite jednu polovici krycej fólie, pod ktorou je butylová vrstva lepidla. Takto pripravenú predzloženú pásku začnete lepiacou vrstvou obtáčať okolo kruhového, alebo hranatého prieniku tak, aby sa páska roztvárala smerom dohora a spojená smerovala dolu. Dolný okraj zloženej pásky má byť pritom v úrovni, kde sa na prienik pripája parozábrana, alebo OSB doska, ktorá tvorí vzduchotesnú rovinu. Obtáčaním zároveň lepíte jednu polovicu pásky na prienik, až kým sa nestretnete na opačnom konci kruhu. Predom vytvorenú rezervu cca 4 cm zatiaľ o nič neprilepujte. Pásku ešte raz riadne dotlačte na telo prieniku. Potom odstránte druhú polovicu krycieho papiera pásky a jej vyklopením nadol sa sama roztiahne na potrebný väčší priemer podkladu parozábrany, alebo OSB dosky. Teraz si preložte aj 4cm rezervu, pásku cez pásku a riadne celé utesnenie ešte raz dotlačte. V zimných mesiacoch sa butylové lepidlo stáva tuhším, preto je veľmi vhodné na rýchlejšie a kvalitnejšie zatavenie butylového lepidla na podklad OSB dosky, alebo parozábrany krátko lepený povrch a butylovú vrstvu cez kryciu fóliu nechať nakrátko prejsť prúdom teplého vzduchu napr. z fénu. Dosiahnete tak tzv. zvarové spojenie, ktoré je trvale vodo- a vzduchotesné.

 

Na vzduchotesné pripojenie parozábrany o zvislú stenu ( betónový veniec, pórobetónové tvárnice, tehlu, OSB dosku a pod. )  máme 3 riešenia. Prvým je použitie špeciálneho lepidla IzoSealing D2100 v 310ml kartuši.  Lepidlo sa nanáša po zrezaní špičky v podobe cca 7mm hrubej – spotreba lepidla je pri tomto type aplikácie asi 9 metrov lepenia na 1 kartušu, jemne zvlnenej húsenky na podklad steny ( penetrovať sa doporučuje hlavne pórobetónový podklad – IzoPEN penetrákom zriedeným v pomere 1:6 s vodou ) v dostatočnom časovom predstihu môže to byť kľudne prvá práca, ktorá je vykonaná ešte pred samotným uchytením parozábrany. Lepidlo sa totiž musí fyzikálne zbaviť prebytočnej vody, čo v letných mesiacoch pri teplote  25°C trvá približne 6-8 hodín, avšak v zimných mesiacoch, kedy teploty klesajú aj pod bod mrazu lepidlo môže vytvrdzovať aj 24-72 hodín. Po vytvrdnutí sa lepidlo stáva trvale veľmi silno lepivým, parozábrana sa do húsenky vtlačí a okamžite túto fixuje na stene – spoj je trvalo vzduchotesný. Parozábrana sa dá vtlačiť aj do čerstvo vytlačenej húsenky, tu je ale potrebné zrezať špičku na min. 8-9mm, kedy sa spotreba pohybuje cca na úrovni 7 bežných metrov lepenia na 1 kartušu. Druhou podmienkou je, aby sa lepidlo parozábranou len jemne zatlačilo tak, aby vznikla medzi fóliou a stenou v mieste styku cca 2-3mm vrstva lepidla, pričom musí byť zabezpečený dostatočný prísun vzduchu k takto vytvorenému spoju, aby sa lepidlo zbavilo prebytočnej vody a vytvrdlo na konečnú pevnosť. Jedinou nevýhodou použitia tohto typu utesnenia je teda dĺžka vytvrdzovania lepidla. Na trhu sa používajú na tento účel aj lepidlá na báze syntetického kaučuku, ktoré vytvrdzujú podstatne rýchlejšie, nie sú však zárukou trvale vzduchotesného pripojenia.
Druhým riešením  pripojenia parozábrany o stenu je použitie obojstrannej pásky IzoRoof DSS rozmeru 10mm x 12m. Ide skôr o lepiaci profil, ako pásku, lebo hrúbka pásky je 2mm, čo je na produkt s akrylátovým lepidlom extrémne veľká hrúbka. Páska sa nalepí na miesto pripojenia parozábrany, pritlačí sa a po odstránení krycej fólie sa parozábrana ihneď vtlačí do lepidla pásky. Spoj je okamžite extrémne silne lepivý a trvale vzduchotesný. Toto riešenie nemá z aplikačného hľadiska žiadne nevýhody, jedinou je cena, ktorú môže čiastočne kompenzovať rýchlosť aplikácie ( odpadá manipulácia s lepidlom a dlhší čas vytvrdzovania ).

 

Tretím riešením  tohto typu pripojenia je použitie nášho nového produktu IzoRoof BS rozmeru 15mm x 45m x 1mm. Ide o butylkaučukovú obojstrannú pásku, pri ktorej sme s výrobcom starostlivo vybrali taký druh butylu, ktorý je extrémne lepivý s prihliadnutím na optimálnu odolnosť voči stlačeniu. Pri tejto aplikácii sa páska nalepí najprv v jednej vrstve na stenu, po dôkladnom pritlačení sa odstráni krycia fólia a druhá vrstva sa prekladá cez cca polovicu šírky prvej vrstvy tak, že vznikne cca 23mm široká vrstva butylkaučuku v strede pásky hrúbky 2 mm, do ktorej sa vloží parozábrana a valčekom sa pritlačí o podklad. Spoj je okamžite vzduchotesný. Malou nevýhodou je, že butylkaučuk v zimnom období viac tuhne a pri aplikácii teda nemá tak silné lepivé účinky, je však možné tento neduh upraviť prúdom teplého vzduchu ( napr. pôsobením fénu ), ktorým krátkou dobou pôsobíme na dopredu nalepenú pásku, spoj sa následným zatlačením parozábrany stáva okamžite vzduchotesným. V prípade nesúdržného, alebo prašného podkladu je nutné podklad penetrovať 2 vrstvami IzoPEN penetráku zriedeného v pomere 1:6 s vodou, druhý náter je možné aplikovať do prvého aj po cca 30 minútach ( nie je nutné čakať do úplného vyschnutia prvého náteru ), po druhom je ale potrebné čakať na úplné vyschnutie podkladu ( cca 4-6 hodín pri teplote 25°C).

Na utesnenie prierazov parozábrany spôsobených skrutkami  na uchytenie priamych závesov SDK profilov je najlepšie použiť skrutkotesnú pásku IzoRoof NDB rozmeru 50mm x 30m x 1,5mm. Páska sa nastrihá na cca 5-7 cm kúsky a nalepí sa na miesta, kde bude priamy záves priskrutkovaný o konštrukciu krovu. Potom sa po odstránení krycej fólie do butylovej pásky vtlačí záves a priskrutkuje sa o trám. Použitím butylu, ktorý má tie najlepšie odolnosti voči stlačeniu butylové lepidlo nevychádza nadmerne cez okraje závesu a spoj sa stáva okamžite trvale vzduchotesným. Keďže sa páska strihá na malé kúsky, je jeden kotúč plne postačujúci na utesnenie pre celý dom.

Tagy:

Zanechať komentár

Captcha