Najnovšie články

Vzhľadom na dramatickú situáciu s rúškami na Slovensku, sme sa rozhodli našou malou snahou prispieť k zvýšenej istote a ochrane slovenských rodín tým, že ako firma venujúca sa predajo...

21-03-2020

Dovoľujeme si Vám predstaviť najhorúcejšiu novinku z rady produktov IzoRoof pod označením MB biely.

...
09-03-2020

Katalóg produktov radu  IzoRoof určených na vzduchotesné prevedenie parozábrany podľa DIN 4108-7 a vetrotesné prevedenie strešných a fasádnych fólií.

...
06-02-2020

Spustenie jarnej akcie na najpopulárnejšie produkty vzduchotesného pripojenia budov.

...
05-04-2019

Význam utesnenia pripojovacej škáry okien a dverí

Napísal: Jozef Vereš Publikované v: Pasívne domy Vytvorené: 2014-04-27 Zobrazené: 5472 Komentár: 0

Stavebné spoločnosti, firmy zamerané na montáž okien a dverí a rovnako tak svojpomocní stavebníci si ľahko môžu preštudovať aktuálne platnú normu na správnu montáž okien a dverí, ktorá im však často nedá odpoveď na základnú otázku výsledného efektu a významu správnej montáže okien, ktorá zohľadní nielen podmienky pripojovacej škáry, ale tiež celkovú skladbu vonkajšej steny, polohu osadenia okenného prvku, prípadne vylepšenie montáže čiastočným prekrytím rámu okna zo strany exteriéru a podobne.

Zo všetkých strán sa dozvedá hlavne o tzv. utesnení s najväčším dôrazom na výsledný priebeh vlhkostných parametrov v mieste pripojovacej škáry. To je ale iba jeden z troch najdôležitejších výsledných efektov správnej montáže a utesnenia. Ďalším je veľmi dobrá vzduchotesnosť v okolí škáry a v neposlednom rade tiež podstatne zvýšená zvuková tesnosť, pričom spoľahlivé utesnenie a tým výrazne vylepšená montáž okna v konečno dôsledku výrazne vylepšuje energetickú efektivitu. Záverom teda, správna montáž okna teda neovplyvňuje zďaleka iba kontrolovanú difúziu vodných pár v „oslabenom“ mieste konštrukcie, ale ako významnú a podľa môjho názoru, oveľa dôležitejšiu synergiu tiež zvýšenú vzduchotesnosť stavby, ktorá následne podstatne ovplyvňuje prípadne pôsobenie infiltrácií hlavne pri stavbách pasívnych domov.

 

Pri výbere vhodného utesnenia pre danú stavbu je treba zohľadniť najmä:

– materiál obvodovej konštrukcie v ktorom budú otvorové výplne zabudované. V tomto bode treba hlavne rozlišovať minerálny materiál obvodovej steny. Pri pórobetónových tvárniciach je zvlášť vhodné myslieť na dokonalé odprášenie a spevnenie podkladu plochy, na ktorú sa budú fixovať tesniace pásky. Tu treba zdôrazniť najmä fakt, že počas predchádzajúcich stavebných prác je povrch tvárnic znečistený vrstvou prachu, ktorá sa pri pórobetóne usádza nielen na povrchu, ale aj hlbšie v póroch. Preto sa doporučuje na tento druh obvodového muriva použiť penetrák, v našom prípade IzoPen. Rozdiel medzi penetračnými nátermi je hlavne v obsahu minerálneho plniva, ktoré je postatné hlavne pri potrebe pigmentovania náteru, v našom prípade ide o roztok čistej styrén­akrylátovej disperzie, pretože táto lepšie vniká do hĺbky, spevňuje povrch a ďalej ho nerobí pórovitejším. Správna penetrácia pórobetónu sa má prevádzať minimálne dvomi nátermi, pričom prvý náter je nutné vykonať zriedenejším prípravkom ( 1 : 4 až 1 : 5 , penetrák : voda ) a ďalší už koncentrovanejším ( 1 : 2 až 1 : 3 ). Zároveň je pre tento druh podkladu vhodnejšie použiť kombináciu membránovej pásky a lepidla na fixáciu o ostenie – Lepidlo Winfix biely. Kompletne samolepiace verzie montážnych pások je vhodnejšie použiť hlavne pri montovaných domoch, kde sa samolepiaca páska lepí na ostenie, ktoré tvorí OSB doska. V našej ponuke nájdete kompletne samolepiace verzie montážnych pások (Winflex OPTIMA Vario, prípadne Winflex Optima vnútorný a vonkajší zvlášť) výhradne s lepiacou plochou po celej šírke pásky.

 

Všeobecne panuje mylný názor, že použitie zvlášť lepidla naneseného na ostenie je prácnejšie v porovnaní s kompletne samolepiacimi páskami, pravdou však je, že v praxi je takáto montáž oveľa spoľahlivejšia a v konečnom dôsledku aj rýchlejšia. Obrovskou výhodou tejto montáže je totiž dlhá otvorená doba systémového lepidla, čo umožňuje korekcie vloženej pásky po dobu až 30 min od fixácie na ostenie a tým zníženie rizika vytvárania nerovných faldových plôch. Naopak, pri použití samolepiacich verzií (myslené samolepka na ostenie ) pások, hlavne s obmedzenou 2 cm širokou butylovou lepiacou vrstvou táto vyžaduje veľmi dobrú prípravu ostenia a jej profilovanie okolo kotievx s ťažkosťami vytvorí trvalé vzduchotesné pripojenie. Hrubšia vrstva butylového lepidla naneseného na membránovej páske ( cca 0,8mm ) má tendenciu sa odlepovať na okrajoch kotiev. Okrem uvedeného si použitie kompletne samolepiacich pások vyžaduje extrémne rovné ostenie.

 

– spôsob ukotvenia okna v konštrukcii. Na Slovensku sa montujú okná z cca 95% na tzv. kotvy a len asi 5% cez rám okna, čo je extrémny rozdiel v porovnaní hlavne zo západoeurópskymi krajinami, kde je podiel montáží cez rám okna výrazne vyšší. Nie je to ani zle, ani dobre, jeden či druhý prípad, je ale potrebné tomu prispôsobiť výber vhodného utesnenia. Pri kotvení cez rám okna je veľmi vhodné použitie expanzných pások – Winflex TriSave a Winflex TriSave ECO. Expanzné pásky sú extrémne vhodné pri montovaných domoch, zrubových domoch ( tam, kde má materiál obvodovej konštrukcie výraznejšiu tendenciu dilatovať ). Hoci je cena expanzných pások výrazne vyššia, ich montáž je o toľko jednoduchšia a časovo výrazne menej náročná, že často vyjednávanie investora s montážnou firmou prináša výsledný efekt lacnejšej montáže (cena za prácu). Tu je treba zdôrazniť, že aplikácia expanzných pások a osadenie okiendo otvorov sa výrazne skracuje už aj v porovnaní s montážou okien bez použitiaakéhokoľvek utesnenia, iba na PUR penu. Z praktických skúseností montáže expanzných pások na rodinné domy môžem osobne potvrdiť, že napr. posledná takto vykonávaná montáž na dome s obvodovými 60­timi metrami trvala pri iba 3 pracovníkoch od 09:00 do 12:20 hodiny a to sme sa nejako zvlášť neponáhľali.

 

– Poloha osadenia okenného prvku. Tu treba zdôrazniť hlavne správne utesnenie pripojovacej škáry pri predsadenej montáži okien v pasívnych domoch. Keďže existuje veľa spôsobov ukotvenia takto predsadených rámov, je spôsob utesnenia treba individuálne konzultovať s nami, aby sa predišlo následným problémom pri samotnom výkone montáže. V krátkej budúcnosti (v priebehu 3­4 týždňov) predstavímeverejnosti vlastný systém predsadenej montáže okien na základe bohatých skúseností a porovnania existujúcich systémov. Pri jeho konštrukcii sme vychádzali z potreby prínosu cenovo dostupného a materiálovo vysoko hodnotného systému predsadenej montáže.

 

– Samotné prevedenie utesnenia pripojovacej škáry záleží buď na skúsenostiach montážnej firmy, prípadne na zručnostiach a precíznosti osoby vykonávajúcej svojpomocnú montáž okenných pások. Tu musím zdôrazniť, že podľa našich skúseností je svojpomocné utesnenie vo väčšine prípadov vykonané oveľa lepšie a z vyšším dôrazom na detail, ako je tomu u montážnych firiem ( nech ma niekto za môj názor neukameňuje – výnimky potvrdzujú pravidlo ). Preto by som rád povzbudil všetkých, ktorí si domy stavajú svojpomocne, aby sa neobávali tvrdení, že bez firiem z certifikátom správnej montáže to nejde. Ide to a musím povedať, že veľmi dobre. V prílohe článku si môžete na montážnom videu pozrieť, ako jednoduchá je montáž expanzných okenných pások.

 

V nasledujúcom článku sa dozviete, aký je rozdiel medzi použitím tzv. variabilných a naopak zvlášť vonkajších a zvlášť vnútorných pások pričom sa dotkneme aj témy rôznych druhov materiálu expanzných pások.

 

Zanechať komentár

Captcha