Najnovšie články

Vzhľadom na dramatickú situáciu s rúškami na Slovensku, sme sa rozhodli našou malou snahou prispieť k zvýšenej istote a ochrane slovenských rodín tým, že ako firma venujúca sa predajo...

21-03-2020

Dovoľujeme si Vám predstaviť najhorúcejšiu novinku z rady produktov IzoRoof pod označením MB biely.

...
09-03-2020

Katalóg produktov radu  IzoRoof určených na vzduchotesné prevedenie parozábrany podľa DIN 4108-7 a vetrotesné prevedenie strešných a fasádnych fólií.

...
06-02-2020

Spustenie jarnej akcie na najpopulárnejšie produkty vzduchotesného pripojenia budov.

...
05-04-2019

Nový systém predsadenej montáže FOPPE EMS+SI

Napísal: adminL Publikované v: Pasívne domy Vytvorené: 2015-02-26 Zobrazené: 6275 Komentár: 0

Technické informácie
Element-Montage-System EMS+SI

 

Čo je dobré vedieť ?

 

Upevniť okno v predsadenej úrovni tepelnej izolácie nie je ľahké –
Riešením je FOPPE EMS + SI !
Bezpečne a tepelno-izolačne ukotviť a podoprieť veľké presklenia a posuvné systémy-
Riešením je FOPPE SLDS !
Na plánovanie novej stavby, alebo na úspešné prevedenie renovácie potrebujete
detailné informácie. Nasledovnými technickými podkladmi Vás chceme v tom podporiť.

 

FOPPE ELEMENT MONTAGE SYSTEM EMS+SI je v stavebnej oblasti novinkou. Či už ide o masívnu stavbu so zateplením a prímurovkou, alebo o klasický zatepľovací  systém, v modernom stavebníctve sú už okná a dvere spravidla predsadené v úrovni tepelnej izolácie. S EMS+SI sa Vám podarí Vaše okná a dvere, terasové presklenia, či francúzke okná poľahky osadiť, a to hospodárne, trvalo, staticky na 100% a podľa najnovších tepelno-technických požiadaviek. Technicky vyspelé upevnenie je vhodné nielen pre novostavby, ale veľmi dobre použiteľné aj pri sanáciách s dodatočnou montážou zatepľovacieho systému, pričom získate optimálne tepelno-technické vlastnosti pri splnení najnovších noriem. Ak by v budúcnosti mala nasledovať výmena okien, môže byť vykonaná bez poškodenia fasády.

 

FOPPE ELEMENT MONTAGE SYSTEM EMS+SI je certifikovaný Passivhaus-
inštitútom a zároveň bol úspešne odskúšaný na ift Rosenheim.

 

Systém pre okná a dvere

EMS+SI

Predstavujeme Vám technicky vyspelý montážny systém pre okná a dvere FOPPE Element-Montage-System EMS+SI. Za systémovými stavebnými profilmi EMS je ešte druhý komponent : SI pre super izoláciu. Všetky komponenty systému sú okrem statiky optimalizované aj na požiadavky tepelnej izolácie. Hlavným prvkom montážneho systému je žliabkovaný lemovaný profil Element-Montage-Winkel EMW.

Obrázok : Prehľad systému FOPPE EMS+SI

 

 

Stavebná fyzika

EMS+SI umožňuje po stavebno-fyzikálnej stránke čisté pripojenie v úrovni izolácie pri rôznorodých fasádnych systémoch.
Okenný otvor vo vonkajšej stene pokračuje plynule cez stavebný montážny profil EMW do úrovne tepelnej izolácie. Pri EMW ide o komôrkový PVC profilový uholník, ktorý je z vonkajšej strany fixovaný na obvodovú stenu.
Obrázok : detail EMW

 

 

EMW

Nosná montáž EMW profilu na vonkajšiu obvodovú stenu sa vykonáva skrutkovaním a lepením. EMW profil je z jednej, alebo z oboch strán predvŕtany na vzdialenosť 70mm od okraja s prihliadnutím na rýchlosť montáže a dodržanie optimálnych statických požiadaviek pri upevnení profilu. Vzdialenosť jednotlivých predvŕtaní od seba je 125mm. Predvŕtané diery na profile môžu slúžiť montážnikom ako šablóna na navŕtanie dier do obvodovej steny, tak, aby upevnenie prebiehalo bez komplikácií. Profil sa jednoducho pridrží na stene a vhodným vrtákom sa cez dieru v profile ľahko navŕta aj otvor do steny. Pravidelné rozstupy skrutiek medzi sebou spravidla 250mm sú tým garantované.

Obrázok : EMW montážny profil zo strany steny

 

 

 

EMW profil so žalúziovým kastlom bez dodatočnej postrannej podpery

Dokonca aj pri montáži vonkajších žalúzií je EMW profil vedený okolo stavebného otvoru, pričom kastlík vonkajších žalúzii nepotrebuje žiadnu dodatočnú oporu, je len postranne fixovaný na EMW profil z každej strany 3 skrutkami.
Neskoršia prípadná demontáž okna prebieha bez následného poškodenia fasády pretože jeho fixácia je len cez EMW profil, ktorý následne zabezpečuje spojenie s fasádou.

Obrázok : EMW profil so žalúziovým kastlom bez dodatočnej postrannej podpery

Fasáda

EMS- Element-Montage-System je použiteľný pri všetkých druhoch vonkajších fasád a každej skladby vonkajšej obvodovej steny, medzi ktoré patria okrem rôznych  prímuroviek, za ktorými je tepelná izolácia aj bežné druhy vonkajších zatepľovacích systémov.
Lícovanie s rôznymi hrúbkami tepelnej izolácie sa dosiahne jednoduchým otočením EMW profilu, pričom dĺžky ramien profilu 97mm a 147mm pokrývajú väčšinu skladieb zateplených vonkajších obvodových stien ako pri novostavbách, tak aj pri rekonštrukciách.

 

Obrázok : zateplenie s prímurovkou

 

Obrázok : klasický zatepľovací systém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontaktných zatepľovacích systémoch je EMW profil

Zatepľovací systém s izolalačným rámom

Na naľavo znázornených kontaktných zatepľovacích systémoch je EMW profil otočený tak, že jeho kratšie rameno predlžuje ostenia otvoru vo vonkajšej stene. K Element-
Montage-System patriaci špeciálny tepelnoizolačný rám – WDZ dokonale obkolesuje celý EMW profil. Dosky bežného zatepľovacieho systému môžu byť následne k WDZ-
rámu rýchlo a jednoducho pripojené, čím odpadá zdĺhavé nadrábanie detailu zateplenia s rizikom vzniku tepelných mostov.
Obrázok : Pripojenie WDZ tepelnoizolačného rámu na fasádu
Obrázok v strede a dolu : EMW profil s WDZ rámom – vyhotovenie na mieru

 

Montáž WDZ - tepelnoizolačného rámu

Montáž tepelnej izolácie v priestore EMW-profilu môže pomocou WDZ-tepelnoizolačného rámu prebiehať rýchlo a spoľahlivo.

WDZ-zatepľovací rám sa narežie na mieru skosením na rohových spojoch, nanesie sa penové lepidlo a zasunie na EMW-profil. Upevnenie zateplovacou hmoždinkou sa realizuje v drážke zatepľovacieho rámu, kde sa prevŕta otvor cez rám a EMW-profil do fasády. Po upevnení na fasádu hmoždinkou sa rám uzavrie spätným zaklopením pera po obvode rámu do jeho drážky, čím sa zakryje hlava zatepľovacej hmoždinky, čo vytvorí čisté prevedenie detailu zatepľovacieho rámu.

WDZ- tepelnoizolačné rámy sú na požiadavku dodávané k EMW-profilu, pričom sa na mieste stavby len dĺžkovo upravujú zvislé a vodorovné diely rámu presne na rozmer stavebných otvorov, Na objednávku je možné dodať zatepľovacie rámy aj so systémom pero-drážka na bezchybné prevedenie detailu okolo EMW-profilu.

K dispozícii je štandardná šírka zatepľovacieho rámu 200 mm univerzálne vhodná pre každý typ montážneho otvoru, pričom je rám dodávaný v bežných hrúbkach zatepľovacích systémov s ohľadom na pozíciu ramien EMW-profilu.

V prípade veľmi ťažkých presklení sa k systému patriace zosilňovacie konzoly veľmi ľahko zárezom integrujú do WDZ-tepelnoizolačného rámu.

 

 

Prenášanie zaťaženia od okien

Zaťaženie

Prenášanie zaťaženia od okien a dverí sa deje prevažne vertikálne cez, po stranách fixované uholníkové EMW profily. Bodové zaťaženia, ktoré môžu vznikať pri použití oceľových kotiev, alebo strmeňov, sú pri použití Element-Montage-System vylúčené. EMW roznáša sily na obvodovú stenu plošne prostredníctvom celej dĺžky profilu.

S EMS+SI systémom je optimalizované rozloženie záťažových síl, bez podstatných vplyvov strihových a pákových síl. Tým je umožnená bezpečná stabilita uloženia aj viac stoviek kilogramov bez dodatočného použitia oceľových konzol. EMW profil unesie hmotnosť cca 150 kg/na každý meter, v prípade, že podklad obvodovej steny je dostatočne únosný.

 

 

 

Zosilňovacia konzola L

Zosilňovacia konzola L

V prípade veľmi ťažkých okien a dverí, alebo pri zvýšených požiadavkách na odolnosť voči vlámaniu môžu byť v EMS systéme použité oceľové konzoly L na postranné zosilnenie EMW –uholníka. Pri extrémne ťažkých výplniach otvorov sa použitím oceľových konzol L predchádza možnému chveniu rámov okien a dverí. Zosilňovacie konzoly L majú veľmi dobré statické vlastnosti a svojim tvarom sa ľahko zapracovávajú zárezom do zatepľovacieho rámu .

Tým, že L konzoly nespôsobujú v izolácii žiadne výrezy materiálu a ich fixovanie o obvodovú stenu je realizované cez EMW-profil , sú splnené všetky tepelno-technické aj statické požiadavky.

Viacnásobné priskrutkovanie a zodpovedajúce lemovanie umožňuje odvod pôsobiacich síl priamo do steny.

 

Obrázok hore : postranná výstuž so zosilňovacou konzolou L
Obrázok v strede : prehľad postranných zosilňovacích konzol L
Obrázok dolu : EMS systém , spodná časť so zosilňovacími konzolami L

 

Päta okenného otvoru-parapetná časť so zosilňovacou konzolou L

Pri menších zaťaženiach môže byť použitá spevňovacia konzola L v potrebnom počte aj na spodnej parapetnej časti na päte stavebného otvoru pričom sa upevní na stenu spolu s EMW-profilom.
Väčšie zaťaženia je vhodné roznášať na stenu spevňovacími konzolami XL, alebo kombináciou oboch.
Výhodou systémových konzol L a XL je v tom, že nemusia byť dodatočne lepené a veľmi ľahko sa obostavajú izoláciou s minerálnej vlny, alebo poylstyrénu.

 

 

Päta okenného otvoru-parapetná časť so zosilňovacou konzolou XL

Päta okenného otvoru-parapetná časť so zosilňovacou konzolou XL

Pri všetkých prvkoch zabudovaných nad parapetnou časťou, pri ktorých z technických dôvodov neprichádza do úvahy vertikálny roznos síl, môže byť zo statického hľadiska potrebné zosilnenie EMW-profilu v parapetnej časti.
V závislosti na podklade určenom na kotvenie, dĺžky predsadenia okenného prvku, veľkosti roznášanej sily ako aj vzniknutých torzných síl na parapetnú časť ponúka Montage-Element-System celú radu riešení so spevňovacími konzolami XL.


Obrázok : Element-Montage-System – parapetná časť zosilnená konzolami XL

 

 

 

Utesnenie ClearoPAG 167

Utesnenie ClearoPAG 167

Utesnenie a lepenie Element-Montage-Winkels – EMW o vonkajšiu obvodovú stenu musí byť vykonané systémovým Volumen-Aerosol-Lepidlom ClearoPAG 167. Toto lepidlo je trvalo elastické a eliminuje v dôsledku napenenia nerovnosti povrchu steny. Tým vzniká absolútne vzduchotesné pripojenie.
ClearoPAG 167 môže byť použitý rovnako tak na utesnenie pripojovacej škáry medzi stavebným prvkom ( okno, dvere, terasové presklenie, posuvné portálové dvere a pod. )
a EMW-profilom.

 

Obrázok: Element-Montage-System-detail parapetnej časti

 

Tesniace fólie

Na utesnenie škáry medzi stavebným prvkom a EMW-profilom je možné použiť tiež tesniace fólie. Ďalšou možnosťou je použitie kédrových fólií, patriacich k systému utesnenia drážkového EMW-profilu. Na premostenie medzi EMW a vonkajšou stenou sa ponúka kédrová armovacia tkanina, ktorá je, ako všetky kédrové fólie kotvená rýchlo a trvalo za každého počasia do drážok EMW-profilu.

 

Obrázok: Element-Montage-System-detail parapetnej časti s fóliou

 

 

Certifikát

Tagy:

Zanechať komentár

Captcha